موستانگ چیست؟

photo_2017-02-28_16-21-37

خودروی فورد موستانگ اصولا خودروی بخت برگشته ای است که هر کس بخواهد دوستانش را حرص بدهد از آن استفاده ابزاری می کند. شخصی که در تصویر بالا مشاهده می کند کسی نیست جز...

بیشتر