همینجوری داریم به تولد سه سالگی وینفون نزدیک و نزدیک تر میشیم. منتظر مطلب بعدی باشید. کلی ذوق زده ایم و کلی کلی های دیگه 🙂

اینم شمعی که قراره روی کیک قرار بگیره. فعلا من برم تا جا نموندم.