بله، همونطور که خودتون و خودمون می دونیم فردا ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ برابر است با سوم ژانویه ۲۰۱۷ بله؟ این نه؟ بله، از اتاق فرمان اشاره می کنن که قرار بود یه چیز دیگه بنویسی دلبندم. البته لحنشون انقدرام دوستانه نبود. بگذریم، فردا ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ برابر است با سومین سالگرد تاسیس سایت وینفون. همون سایتی که خیلی دوسش می داریم. امروزم یه جلسه ای تشکیل شد و کلی بحث و تبادل نظر که چه کنیم که در شان وینفون و کاربراش باشه. خلاصه نتیجه این جلسه رو فردا روی سایت و به صورت مفصل اینجا روی وبلاگ وینفون خواهید دید. امروز بیشتر فعالیت اعضای تیم وینفون بر روی کارهای تولد فردا متمرکز شده و مثل همیشه همه سخت در تلاشن. فردا منتظرتونیم. منتظرمون باشید.

img_20170102_1322032